Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Sluimer Schoenen te Krimpen aan den IJssel gelden de volgende voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Sluimer Schoenen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto’s, audio, geluid en software) behoren toe aan Sluimer Schoenen of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Sluimer Schoenen worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Sluimer Schoenen

De Korf 17
2924 AH Krimpen aan den IJssel
E info@sluimerschoenen.nl

Sluimer Schoenen is gevestigd in Krimpen aan den IJssel en ingeschreven in de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nr. 24245245